19.04.2015 06:41

 

 

Czynności

 

Terminy

1

 

Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest rekrutacją elektroniczną dokonują rejestracji. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną, kandydaci składają podania wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

18 maja 2015 r. od godz.8.00 –

5 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

 

2

 

Możliwość dokonywania ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału.

 

od 19 czerwca 2015 r.

 od godz. 8.00
do 23 czerwca 2015 r.

do godz. 15.00

3

 

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

26 czerwca 2015 r.

od godz. 10. 00 -

do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12. 00

 

4

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru)

 

 

 

2 lipca 2015 r. do godz.

10. 00

5

 

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

 

6 lipca 2015 r. do godz.

10. 00

 

6

 

Przeprowadzenie II etapu rekrutacji przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

 

6 lipca 2015 r.

od godz. 8.00 –

 do 8 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 

7

 

Publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.

 

8 lipca 2015 r.

 od godz. 12. 00

18.04.2015 10:22

 

I miejsce oraz tytuł „ Mistrza ortografii” zdobyła p. Joanna Kowalska- absolwentka  ZSP w Wojsławicach Kolonii

                                                                                                                                                                    

II miejsce  zajęła p. Wioletta Jeleń- nauczycielka  ZSP w Wojsławicach Kolonii  

                                                                       

III miejsce zajął p. Emil Popek- absolwent  ZSP w Wojsławicach Kolonii 

 

   

 

16.04.2015 11:18
 
  Dnia 10 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyła się  uroczystość rozdania nagród laureatom XI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. W tym roku – roku jubileuszu 25-lecia odzyskania niepodległości – zaproponowano adeptom literatury rozważania koncentrujące się wokół tematu:                „Wolność – swoboda czy zobowiązanie”.
 
   Do udziału w  zgłosiło się aż 189 osób w tym 110 gimnazjalistów z całego województwa lubelskiego. Jednak nasza uczennica, Patrycja Tabuła była najlepsza i zdobyła I miejsce. Opiekunem gimnazjalistkijest p. R. Gwarda                                                             
Prace ocenili:  Maria Brzezińska- redaktor Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, Ewa Hadrian - starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Waldemar Michalski- poeta, prozaik, sekretarzem redakcji kwartalnika literacko-artystycznego “Akcent", Anna Kistelska -  Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji WOK Lublin.
 Przed wręczeniem nagród odbyła się prawdziwa „uczta dla duszy”, czyli koncert muzyki poważnej oraz czytanie poezji.
 
Patrycji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 
14.04.2015 09:55
   
   17 grudnia 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii zaprosił wszystkich rodziców uczniów klas szóstych do wspólnego pisania próbnego sprawdzianu szóstoklasisty
Sprawdzian odbył się w warunkach zbliżonych do wymaganych przez OKE Kraków według aktualnych procedur. Każdy z uczniów mógł przystąpić do rozwiązywania zadań wspólnie z jednym z dorosłych członków rodziny lub sam. Była to wyjątkowa próba.
Wspólne pisanie sprawdzianu miało na celu zapoznanie Rodziców z arkuszem egzaminacyjnym oraz nową formułą testu. Rodzice pomogli swoim dzieciom radzić sobie w sytuacjach stresujących i tego dnia byli obecni w szkole.
 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Cz. 1

j. polski i matematyka

Cz. 2

j. angielski

1.

Martyna Szczepanik

39

37

2.

Julia Żółkiewska

38

37

3

Anita Polny

 

39

4.

Kacper Sapuła

 

39

5.

Jakub Zieliński

 

39

6.

Adrian Gałan

 

38

7.

Kacper Romańczuk

 

38

8.

Renata Jabłońska

 

37

9.

Weronika Wasyluk

 

37

10.

Ciećka Michał

 

36

11.

Kacper Greniuk

 

36

12.

Sebastian Kaliton

 

36

13.

Martyna Mazurek

 

36

 
   
04.04.2015 19:06
 
   Dnia 2 marca 2015 r.  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Sala Błękitna odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu regionalnego IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni . Uroczystość  rozpoczęła prezentacja albumu: „Zaplute karły reakcji”. Po czym nastąpił cykl wykładów historycznych:  „Zamordowani w więzieniu na Zamku Lubelskim w latach 1944-1945,  „Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956, „Bezprawie aparatu komunistycznego na przykładzie losów mjr Michała Kłosowskiego ps. „Rola” (Komendanta Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych)” Na zakończenie odbyło się  uroczyste podsumowanie I etapu regionalnego (Lublin) IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” oraz wręczenie nagród.
 
 W skład jury I etapu regionalnego IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” w Lublinie wchodzili:
 
Małgorzata Basińska – doradca plastyki Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 
dr Rafał Drabik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
 
Ewa Grodecka – były nauczyciel metodyczny, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie
 
Ewa Kołodziejczyk – nauczyciel plastyki, bibliotekarz w Gimnazjum nr 9 w Lublinie
 
Monika Olędzka-Kozakiewicz – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 9 w Lublinie
 
Urszula Sławek – nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 9 w Lublinie
 
Karol Wołek – prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 
W kategorii prace literackie: szkoły gimnazjalne wyróżnienie zdobyła uczennica naszej szkoły - Gabriela Swatek – opiekun p. R. Gwarda
 
Gratulujemy!!!
03.04.2015 01:38

 

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji pożarnictwa.
 
9. 03. 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki odbyły się gminne eliminacje XXXVIII Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. Przystąpiło do nich 20 uczestników w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Komisja konkursowa – przewodniczący – p. Krzysztof Kniaziuk oraz  p. Teresa Lackowska                  - nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa
wyłoniła najlepszych:
 
szkoła podstawowa – Jonatan Żółkiewski -  kl. V b
 
gimnazjum –   I miejsce – Marcin Łatka -  kl. I gim.
                       II miejsce – Julia Panasiuk  - kl. III b gim.
                       III miejsce – Paulina Łukowiec -  kl. III b gim.
 
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: Jonatan Żółkiewski i Marcin Łatka.
 
Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.
 
Eliminacje powiatowe zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyły się 27 marca 2015 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
 
Marcin Łatka - IV miejsce – kategoria: gimnazjum
Jonatan Żółkiewski -  IV miejsce – kategoria: szkoła podstawowa
 
Uczniów do konkursu przygotowała p. Teresa Lackowska.
 
   
25.03.2015 20:43
 
  Dnia 24 marca 2015 r.  w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii odbyły się obchody Dnia Patrona. Towarzyszył im XIV Powiatowy Przegląd Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie ks. M. Zieliński odprawił mszę świętą, w której udział wziął wójt Gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, Andrzej  Czerniej, nauczyciele i wszyscy uczniowie tutejszej szkoły.
 
   Kolejnym punktem obchodów była część konkursowa. W przeglądzie wzięło udział 9 szkół z: Białopola, Grabowca, Okszowa, Siedliszcza, Strachosławia, Teresina, Wierzbicy, Wojsławic i Żółtaniec. Uczestnicy oceniani byli w kategorii literackiej i muzycznej. Ponadto nagrody przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych.
 
 Patrona szkoły uczcili także sportowcy, biorąc udział w  Biegu Kościuszkowskim.  Na linii startu stanęli uczniowie klas I- III, klas IV- VI, gimnazjaliści, nauczyciele, absolwenci, mieszkańcy Wojsławic, a także zaproszeni goście. Trasa wiodła ulicami Wojsławic. Patronat nad biegiem objął Prezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach.
 
   O godz. 12.50  p. Andrzej Czerniej, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii rozpoczął  część oficjalną obchodów Dnia Patrona. Uroczystość uświetnili obecnością zaproszeni goście: p. Piotr Deniszczuk, Starosta Chełmski, p. Henryk Gołębiowski, Wójt Gminy Wojsławice, p. Franciszek Golik, Prezes Zarządu Okręgowego Kombatantów, p. Mirosław Jabłoński, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach, p. Elżbieta Sapiecha-Nizio, przewodnicząca Rady Rodziców, absolwenci, uczniowie i rodzice oraz komisja konkursowa w skład której wchodzili: p. Andrzej Łolik, Radny Powiatu w Chełmie, p. Anna Radecka, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku, Barbara Oleszczuk, nauczyciel- bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, Joanna Sobańska, nauczyciel- bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
 

  Sponsorami nagród w części konkursowej byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Wojsławicach oraz Rada Rodziców przy ZSP w Wojsławicach Kolonii. Wszyscy uczestnicy obchodów Dnia Patrona mieli możliwość zwiedzenia Szkolnej Izby Pamięci.

 

   
   
   

 

 
06.01.2015 10:48

 

BAZA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

L.p.

Tematyka

Nauczyciel prowadzący

Przedmioty

1.

Mój region w obiektywie

Magdalena Zarek

geografia, zaj. artystyczne

2.

Polska na liście UNESCO.

 

Magdalena Zarek

geografia,

3.

Woda białe bogactwo.

Zbigniew Chodorowski

Grażyna Czyż

chemia, biologia

4.

Związki chemiczne w żywności.

Zbigniew Chodorowski

Grażyna Czyż

chemia, biologia

5.

Każdy Brytyjczyk jest miłośnikiem herbaty- jakie są stereotypy dotyczące Anglików?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

6.

Amerykańskie teorie spiskowe- komu wierzyć?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

7.

Jaka jest znajomość j. angielskiego w różnych grupach wiekowych?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

8.

  Jakim językiem mówią Wojsławianie?

Róża Gwarda

j. polski

9.

Historia komputerów.

Piotr Szacoń

informatyka 

10.10.2014 07:40

  

   30 września 2014r. uczniowie kl. Vb wraz z wychowawczynią – p. Magdaleną Dynkiewicz pojechali na wycieczkę rekreacyjną na Ranczo Budrysa do Strupina Dużego. Wyjazd był dofinansowany przez Radę Rodziców z racji zajęcia przez uczniów I miejsca w rozstrzygniętym, pod koniec roku szkolnego 2013/2014, konkursie zat. „Klasa z klasą”.
 
   Na Ranczu Budrysa uczniowie od godziny 9:30 do 14:30 korzystali ze wszystkich dostępnych w tym dniu atrakcji: zadaszonego Fikolandu, gokartów, rowerku wodnego, dmuchanego zamku, trampoliny, piłkarzyków, ping ponga itp. Podczas zabawy był poczęstunek w postaci: frytek, pieczonych kiełbasek, lodów, chipsów, ciasteczek, paluszków i napojów. Wszystkim humory dopisywały, atrakcji było co nie miara, piękna słoneczna pogoda i tylko w jednym momencie zagościł smutek na twarzach… gdy zbliżała się godzina odjazdu…
 
10.10.2014 07:18

 

  
   Od 22 września do 1 października 2014 r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii trwała akcja charytatywna zat. „Kartka dla Mateuszka”. Uczniowie kl. 1 – 6 zaangażowali się w pisanie kartek i listów z życzeniami zdrowia dla ciężko chorego chłopca zmagającego się z chorobą nowotworową. Artykuł o chłopcu pojawił się w numerze 216 „Super Expressu” z 17 września 2014 r. 4-letniemu Mateuszkowi  Ziółkowskiemu  z Lusowa (woj. wielkopolskie)  pocztowe kartki i listy dostarczane przez listonosza, pozwalają choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Takie przesyłki dodają mu sił. Za każdym razem  gdy otrzymuje kolejne życzenia,  na jego twarzy pojawia się uśmiech. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem przygotowując  ponad 90 kartek i listów: kl. Ia - 17, kl.Ib - 9, kl.II -  28, kl. III – 13, kl. IV – 10, kl. Va – 3, kl. Vb – 7 i kl. VI b – 5. Akcję zainicjowała nauczycielka języka angielskiego – p. Magdalena Dynkiewicz we współpracy z Zespołem Wychowawczym Szkoły Podstawowej. Dziękuję uczniom i wychowawcom za udział w akcji.