20.09.2017 11:17

 

 

Zapraszamy na warsztaty graffiti w Domu Kultury w Wojsławicach!!!

 

13.09.2017 14:15

OGŁOSZENIE

 
Komitet organizacyjny I ZJAZDU BYŁYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY WOJSŁAWICE, informuje że w dniach 29 -  30 września 2017 roku organizowany jest zjazd uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii. 
OSTATECZNY TERMIN przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2017.
  
Wpisowe w kwocie 50 zł/os. prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców - 92818800032001000027720001 z dopiskiem „ Zjazd”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 82 5669215)  lub na stronach internetowych: www.zspwojslawice.pl oraz www.wojslawice.eurzad.eu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 82 5669215 lub na adres
e-mail: zspwojslawice@op.pl

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

ANKIETA REJESTRACYJNA:

Nazwisko*:

Imię (imiona)*:

Adres do korespondencji*:

Tel. stac. lub kom.:

Adres e-mail*:

Ukończona szkoła w Gminie Wojsławice (nazwa, miejscowość):

Rok ukończenia szkoły:

Inne informacje:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych ze zjazdem uczniów*: tak/nie

Zgadzam się na przesyłanie informacji o odbywających się na terenie Gminy Wojsławice imprezach: tak/nie

 

Uwagi: Informacje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

 

 

Program I Zjazdu byłych uczniów szkół gminy Wojsławice

w dniach 29 -  30 września 2017 roku

 

PROGRAM:

 

29.09.2017

 

18:00  Wieczór harcerski przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach Kolonii.

 

 

 

30.09.2017

 

9:00-9:45 Rejestracja uczestników w SP w Wojsławicach Kolonii
9:45-9:55 
Przemarsz uczestników do Kościoła rzymskokatolickiego pw Św. Michała Archanioła w Wojsławicach
10:00
Msza święta w intencji byłych uczniów, nauczyciel i pracowników wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy Wojsławice11:00-11:10                          

Przemarsz do szkoły (sala gimnastyczna)
11:30 


1. Otwarcie zjazdu i powitanie gości

2. Rys historyczny dotyczący oświaty w gminie Wojsławice

3. Wystąpienie Dyrektor SP - Osiągnięcia SP

4. Wystąpienie Wójta Gminy - Rozwój Gminy Wojsławice

5. Wystąpienia, wspomnienia uczestników zjazdu

6. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej


14:00
   

Wspólny obiad

14:30-16:00

Zwiedzanie Wojsławic (synagoga, Izba Tradycji  Ziemi Wojsławickiej, cerkiew prawosławna, rynek)
16:00-22:00


Spotkania koleżeńskie na boisku szkolnym (bufet, grill)

- występy artystyczne zespołów i  solistów absolwentów szkoły

- wspólna zabawa

04.09.2017 20:27
22.08.2017 07:26

 

 

 

27.07.2017 23:25
 
            Komitet organizacyjny I ZJAZDU BYŁYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY WOJSŁAWICE, informuje że w dniu 30 września 2017 roku organizowany jest zjazd uczniów w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 82/5669215 lub na stronach internetowych: www.zspwojslawice.plorazwww.wojslawice.eurzad.eu 


Serdecznie zapraszamy.

 

28.09.2015 09:05
 
    Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii realizuje od 5 lat badania losów  swoich absolwentów.  Celem badań będzie monitorowanie procesu kształtowania się karier zawodowych po to, aby w przyszłości móc w sposób optymalny dopasowywać programy i metody kształcenia.

 

 

Zapraszamy wszystkich absolwentów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, m.in. na tematy:

 

Czy jako Absolwent chętnie uczestniczysz w życiu szkoły?

 

Czy szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji?

 

Czy placówka umożliwia realizację praktyk?

 

Jaki jest Twój udział w obecnym życiu szkoły? ( np. podczas uroczystości
szkolnych, zawodów strzeleckich, sportowych, festynu rodzinnego, dyskotek, zajęć sportowych na sali gimnastycznej, spotkań z gimnazjalistami itp.)

 

Jakie zmiany w szkole dostrzegasz jako absolwent?

 

Bardzo gorąco zachęcamy do wypowiedzi na ten temat. W formie tradycyjnej ( Księga wpisów absolwentów w bibliotece szkolnej) lub w formie elektronicznego zapisu video bądź na adres e- mail: zspwojslawice@op.pl.

 

Dodatkowe informacje w bibliotece szkolnej.

 

Dziękujemy!