25.03.2015 20:43
 
  Dnia 24 marca 2015 r.  w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii odbyły się obchody Dnia Patrona. Towarzyszył im XIV Powiatowy Przegląd Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie ks. M. Zieliński odprawił mszę świętą, w której udział wziął wójt Gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, Andrzej  Czerniej, nauczyciele i wszyscy uczniowie tutejszej szkoły.
 
   Kolejnym punktem obchodów była część konkursowa. W przeglądzie wzięło udział 9 szkół z: Białopola, Grabowca, Okszowa, Siedliszcza, Strachosławia, Teresina, Wierzbicy, Wojsławic i Żółtaniec. Uczestnicy oceniani byli w kategorii literackiej i muzycznej. Ponadto nagrody przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych.
 
 Patrona szkoły uczcili także sportowcy, biorąc udział w  Biegu Kościuszkowskim.  Na linii startu stanęli uczniowie klas I- III, klas IV- VI, gimnazjaliści, nauczyciele, absolwenci, mieszkańcy Wojsławic, a także zaproszeni goście. Trasa wiodła ulicami Wojsławic. Patronat nad biegiem objął Prezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach.
 
   O godz. 12.50  p. Andrzej Czerniej, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii rozpoczął  część oficjalną obchodów Dnia Patrona. Uroczystość uświetnili obecnością zaproszeni goście: p. Piotr Deniszczuk, Starosta Chełmski, p. Henryk Gołębiowski, Wójt Gminy Wojsławice, p. Franciszek Golik, Prezes Zarządu Okręgowego Kombatantów, p. Mirosław Jabłoński, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach, p. Elżbieta Sapiecha-Nizio, przewodnicząca Rady Rodziców, absolwenci, uczniowie i rodzice oraz komisja konkursowa w skład której wchodzili: p. Andrzej Łolik, Radny Powiatu w Chełmie, p. Anna Radecka, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku, Barbara Oleszczuk, nauczyciel- bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, Joanna Sobańska, nauczyciel- bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.
 

  Sponsorami nagród w części konkursowej byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Wojsławicach oraz Rada Rodziców przy ZSP w Wojsławicach Kolonii. Wszyscy uczestnicy obchodów Dnia Patrona mieli możliwość zwiedzenia Szkolnej Izby Pamięci.

 

   
   
   

 

 
11.03.2015 01:06
  
   6 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Uchaniach odbyło się wręczenie nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Językowym „My Picture Dictionary”. Do konkursu zgłoszono 69 prac z 10 szkół.  W tym roku obowiązywał limit prac – każda szkoła mogła przysłać po 5 słowniczków z każdego etapu edukacyjnego SP. Przy wyborze laureatów  jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne. Komisja konkursowa podkreśliła bardzo wysoki poziom prac z kategorii kl. I – III.
 
W kategorii klas I – III uczniowie z ZSP z Wojsławic zdobyli:
 
II miejsce - Wiktor Jasiuk z kl. III (opiekun – p. Wioletta Jeleń)
II miejsce - Aleksandra Kowalczuk z kl. Ia (opiekun – p. Wioletta Jeleń)
II miejsce - Anastazja Romańczuk z kl. II (opiekun – p. Wioletta Jeleń)
III miejsce - Mateusz Kołtun z kl. Ib (opiekun – p. Magdalena Dynkiewicz)
Wyróżnienie - Wiktoria Niemiec z kl. III (opiekun – p. Wioletta Jeleń)
 
W kategorii klas IV – VI uczniowie ZSP w Wojsławicach otrzymali wyróżnienia:
 
Sandra Dubaj z kl. IV (opiekun – p. Magdalena Dynkiewicz)
Marta Sołdaczuk z kl. IV (opiekun – p. Magdalena Dynkiewicz)
Michał Tokarczuk z kl. Vb (opiekun – p. Magdalena Dynkiewicz)
Jonatan Żółkiewski z kl. Vb (opiekun – p. Magdalena Dynkiewicz).
 
 
 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
03.03.2015 13:00
 
   23 lutego 2015 r. odbyły się w naszej szkole walentynki. W ramach obchodów tego święta uczniowie kl. I – III gimnazjum oraz 6-te klasy szkoły podstawowej kibicowali reprezentantom swoich klas, którzy uczestniczyli w walentynkowym turnieju „Czar par”.  Dziewczyny i chłopcy musieli wykazać się sprytem, zręcznością, pomysłowością i poczuciem humoru w czterech konkurencjach: „Bezmiar miłości” (wycięcie z kolorowego papieru jak największej ilości serduszek i naklejenie ich na brystol w określonym czasie), „Miłosna uczta” (zjedzenie w ciągu 2 minut ciasteczka zawieszonego na wstążce), „Nie strój zdobi człowieka” (wiązanie krawata-doceniane było poczucie humoru i fantazja) oraz „Żywa walentynka” (wykonanie z dostępnych materiałów walentynkowego stroju i zaprezentowanie przed jury). Wszystkie pary otrzymały dyplomy uczestnictwa i serduszkowego lizaka. Zwycięzcy turnieju: Milena Seredowska i Karol Mielniczuk z kl. IIb – otrzymali oprócz dyplomów i drobnych upominków, nagrodę dla klasy. Po turnieju dla gimnazjum i 6-tych klas, uczniowie klas 0-5 szkoły podstawowej mieli okazję obejrzeć walentynkowe przedstawienie, które przygotowała klasa Vb.  Najmłodsi z zainteresowaniem  słuchali  wierszy Tadeusza Śliwiaka i Jana Brzechwy, w których uczucia wyznawały sobie „nietypowe pary” – żaba i ogórek, hipopotam i żaba oraz żuraw i czapla. Po przedstawieniu, odbył się krótki quiz o miłości, w którym nagrodą były serduszkowe lizaki.  Wszyscy uczniowie podczas trzech pierwszych przerw mogli losować serduszka tzw. „kartki-niepytki”, które trzeba było pokazać nauczycielowi przed lekcją po to, by być zwolnionym „z pytania” w tym dniu. Dodatkowo wszyscy uczniowie, którzy przyszli ubrani na czerwono również byli „premiowani” niepytaniem. Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym uczniowie kl. Vb wręczali liściki z sentencjami o miłości oraz częstowali serduszkowymi ciasteczkami. Na zakończenie dnia pełnego atrakcji, dla chętnych uczniów będących po lekcjach odbyły się warsztaty wykonywania kartek walentynkowych.  Uczniowie z entuzjazmem przygotowali piękne kartki z wyrazami sympatii dla bliskich im osób. Organizatorką obchodów szkolnych walentynek  była p. Magdalena Dynkiewicz – wychowawczyni kl. Vb, nauczycielka języka angielskiego. W przygotowaniu scenografii pomagała p. Katarzyna Lackowska, oprawę muzyczną przedstawienia zapewnił p. Krzysztof Jasiuk.
 
   
   
19.02.2015 18:52
 
   W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii każdy kto się nudził mógł znaleźć ofertę dla siebie. Po raz kolejny już w naszej szkole proponujemy  naszym uczniom bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego - mówi dyrektor szkoły, Andrzej Czerniej. Niektórzy nauczyciele mimo urlopu zadeklarowali chęć organizacji nieodpłatnych zajęć przygotowujących  do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, z których skorzystały nawet dzieci uczęszczające do innych szkół, wypoczywające w czasie ferii w Wojsławicach. Odbyły się także zajęcia profilaktyczne, czytelnicze oraz przybliżające sposoby łatwego zapamiętywania, które pomogą w szybkim przyswajaniu wiedzy w II semestrze roku szkolnego. Nagrodą dla obecnych na zajęciach uczniów były zawody strzeleckie zorganizowane we współpracy z panem Krzysztofem Pietrzakiem, prezesem LOK w Chełmie. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i odznaki.
 
   Młodsze dzieci oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w prowadzonej przez zespół ds. promocji szkoły II edycji Akcji „ Cała Gmina czyta dzieciom” Do czytania z entuzjazmem włączyli się: dyrektor szkoły- A. Czerniej, który wprowadził wszystkich w krainę baśni pt. „ Lew i strzelec”, wójt Gminy Wojsławice – H. Gołębiowski przeczytał „Panią Twardowską”, prezes Banku Spółdzielczego – J. Mazurek przeczytał „Podanie o Lechu, Czechu i Rusie”, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej –  K. Kniaziuk zapoznała zebranych z bajką pt. „Złoty arbuz”, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki –  W. Jędruszczak przeczytał historyjkę „Kalosze bociana”, przewodniczący Rady Gminy – A. Łopocki – „Opowiadania z naszej przeszłości”, przewodnicząca Rady Rodziców –  E. Sapiecha-Nizio – przeczytała bajkę o „Żółwiu Maratończyku”.  Do czytania  zachęcali również słuchaczy: absolwent naszej szkoły M. Grzywaczewski oraz S. Zielińska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
 
   W środę 4 lutego 2015 r. wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w Otwartym dyktandzie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii. Udział w nim wzięło 38 osób, a wśród nich: wójt Gminy Wojsławice, radni, dyrektorzy i kierownicy wszystkich istniejących w gminie instytucji i zakładów, m.in. dyrektor GCKSiT, pracownicy GOPS i WTZ, uczniowie, nauczyciele, rodzice, niepedagogiczni  pracownicy szkoły, absolwenci, reprezentanci Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, emerytowani nauczyciele  oraz mieszkańcy gminy Wojsławice. Tekst konkursowy podyktował dyrektor szkoły - Andrzej Czerniej. Wśród wielu różnych celów było promowanie wartości edukacji, a także pokazanie młodemu pokoleniu, że czas wolny można wykorzystać w sposób wartościowy, a nie tylko przed komputerem czy telewizorem. Wyłonienie „Mistrza ortografii” nastąpi podczas obchodów Dnia Patrona, czyli 24 marca 2015 r.
 
   W czwartek 5 lutego 2015 r. szkołę odwiedzili dziadkowie, którzy zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie pokoleń połączone z zabawą karnawałową.  W części artystycznej przygotowanej przez nauczycieli klas 0- III pod kierunkiem wychowawczyni kl. III, p. B. Siewak, wnuki  udowodniły, że babcie i dziadkowie to najdroższe i najukochańsze osoby w ich życiu, bez których rok kalendarzowy nie miałby sensu. Wszystkich przyjemnie zaskoczyła bardzo wysoka frekwencja gości. Cała sala wypełniła się życzeniami, śmiechem i łzami wzruszenia na przemian. Uroczystość zakończył karnawałowy bal przebierańców, którego wodzirejem była przewodnicząca SU,Sylwia Zielińska.
18.02.2015 12:37
 

Młodsze dzieci oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w prowadzonej przez zespół ds. promocji szkoły II edycji Akcji „ Cała Gmina czyta dzieciom” Do czytania z entuzjazmem włączyli się: dyrektor szkoły- A. Czerniej, który wprowadził wszystkich w krainę baśni pt. „ Lew i strzelec”, wójt Gminy Wojsławice – H. Gołębiowski przeczytał „Panią Twardowską”, prezes Banku Spółdzielczego – J. Mazurek przeczytał „Podanie o Lechu, Czechu i Rusie”, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – K. Kniaziuk zapoznała zebranych z bajką pt. „Złoty arbuz”, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki – W. Jędruszczak przeczytał historyjkę „Kalosze bociana”, przewodniczący Rady Gminy – A. Łopocki – „Opowiadania z naszej przeszłości”, przewodnicząca Rady Rodziców – E. Sapiecha-Nizio – przeczytała bajkę o „Żółwiu Maratończyku”. Do czytania zachęcali również słuchaczy: absolwent naszej szkoły M. Grzywaczewski oraz S. Zielińska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

 

   
   

 

10.02.2015 10:43

 

DYKTANDO O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

 

   W środę 4 lutego 2015 r. wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w Otwartym dyktandzie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii. Udział w nim wzięło 38 osób, a wśród nich: wójt Gminy Wojsławice, radni, dyrektorzy i kierownicy wszystkich istniejących w gminie instytucji i zakładów, m.in. dyrektor GCKSiT, pracownicy GOPS i WTZ, uczniowie, nauczyciele, rodzice, niepedagogiczni  pracownicy szkoły, absolwenci, reprezentanci Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, emerytowani nauczyciele  oraz mieszkańcy gminy Wojsławice. Tekst konkursowy podyktował dyrektor szkoły - Andrzej Czerniej. Wśród wielu różnych celów było promowanie wartości edukacji,              a także pokazanie młodemu pokoleniu, że czas wolny można wykorzystać w sposób wartościowy, a nie tylko przed komputerem czy telewizorem. Wyłonienie „Mistrza ortografii” nastąpi podczas obchodów Dnia Patrona, czyli 24 marca 2015 r.

 

   
   

 

30.01.2015 10:39

 

Dziękujemy za 284 konsultacje indywidualne Rodziców z Nauczycielami
w  dniu 27 stycznia 2015 r.
07.01.2015 10:31
 
...Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie...
 
   W dniach 24.11- 05.12.2014 w Zespole Szkół Publicznych im.Tadeusza Kościuszki trwała akcja charytatywna „GÓRA GROSZA”, organizowana pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Akcja miała na celu pomoc najbardziej potrzebującym Domom Dziecka w całej Polsce. W tym celu uczniowie zespołu jak co roku aktywnie zbierali monety jednogroszowe by mieć swój udział w tak ważnym i wielkim przedsięwzięciu.
Podczas akcji udało się zebrać 557,42gr. Klasą, która zebrała najwięcej pieniążków (jednogroszowych monet) okazała się klasa Ia.
 
 
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.
 
Opiekunowie akcji w ZSP w Wojsławicach;
Elżbieta Łagowska
Sylwia Magdziak
 

 

 

„ I  TY  MOŻESZ  ZOSTAĆ  ŚWIĘTYM  MIKOŁAJEM”

 

   Jak co roku w naszej szkole przed świętami Bożego Narodzenia organizowana jest akcja charytatywna „ I  TY  MOŻESZ  ZOSTAĆ  ŚWIĘTYM  MIKOŁAJEM”.

Głównym celem akcji jest pomoc uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Społeczność szkolna jak zawsze wykazała się ogromną chęcią pomocy innym. Uczniowie na rzecz zbiórki przekazywali produkty spożywcze tj. makarony, cukry, kasze, oleje, ryże itp. Podarowano też ogromną ilość słodyczy, zabawek, książek oraz ubrań.

Samorząd Uczniowski zakupił przybory szkolne; zeszyty, ołówki, długopisy, bloki, farby oraz kredki, które również zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących.

W ramach akcji Święty Mikołaj odwiedził 6 rodzin, które zostały obdarowane prezentami i tym samym wywołały uśmiech na twarzach 12 uczniów oraz ich rodziców.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy co roku biorą aktywny udział w naszej akcji. Taki mały gest jest wielkim krokiem do odrobiny radości dla tych, którzy na co dzień borykają się z wielkimi problemami dnia codziennego.

 

Dziękujemy za wsparcie.

 

 pedagog szkolna-Sylwia Magdziak,

logopeda-Elżbieta Łagowska.

06.01.2015 22:52
 
Wigilijna ulica w Wojsławicach
 
 
 
11 Listopada - Święto Niepodległości
 
06.01.2015 10:48

 

BAZA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

L.p.

Tematyka

Nauczyciel prowadzący

Przedmioty

1.

Mój region w obiektywie

Magdalena Zarek

geografia, zaj. artystyczne

2.

Polska na liście UNESCO.

 

Magdalena Zarek

geografia,

3.

Woda białe bogactwo.

Zbigniew Chodorowski

Grażyna Czyż

chemia, biologia

4.

Związki chemiczne w żywności.

Zbigniew Chodorowski

Grażyna Czyż

chemia, biologia

5.

Każdy Brytyjczyk jest miłośnikiem herbaty- jakie są stereotypy dotyczące Anglików?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

6.

Amerykańskie teorie spiskowe- komu wierzyć?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

7.

Jaka jest znajomość j. angielskiego w różnych grupach wiekowych?

Magdalena Dynkiewicz

j. angielski

8.

  Jakim językiem mówią Wojsławianie?

Róża Gwarda

j. polski

9.

Historia komputerów.

Piotr Szacoń

informatyka 

10.10.2014 07:40

  

   30 września 2014r. uczniowie kl. Vb wraz z wychowawczynią – p. Magdaleną Dynkiewicz pojechali na wycieczkę rekreacyjną na Ranczo Budrysa do Strupina Dużego. Wyjazd był dofinansowany przez Radę Rodziców z racji zajęcia przez uczniów I miejsca w rozstrzygniętym, pod koniec roku szkolnego 2013/2014, konkursie zat. „Klasa z klasą”.
 
   Na Ranczu Budrysa uczniowie od godziny 9:30 do 14:30 korzystali ze wszystkich dostępnych w tym dniu atrakcji: zadaszonego Fikolandu, gokartów, rowerku wodnego, dmuchanego zamku, trampoliny, piłkarzyków, ping ponga itp. Podczas zabawy był poczęstunek w postaci: frytek, pieczonych kiełbasek, lodów, chipsów, ciasteczek, paluszków i napojów. Wszystkim humory dopisywały, atrakcji było co nie miara, piękna słoneczna pogoda i tylko w jednym momencie zagościł smutek na twarzach… gdy zbliżała się godzina odjazdu…
 
10.10.2014 07:18

 

  
   Od 22 września do 1 października 2014 r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii trwała akcja charytatywna zat. „Kartka dla Mateuszka”. Uczniowie kl. 1 – 6 zaangażowali się w pisanie kartek i listów z życzeniami zdrowia dla ciężko chorego chłopca zmagającego się z chorobą nowotworową. Artykuł o chłopcu pojawił się w numerze 216 „Super Expressu” z 17 września 2014 r. 4-letniemu Mateuszkowi  Ziółkowskiemu  z Lusowa (woj. wielkopolskie)  pocztowe kartki i listy dostarczane przez listonosza, pozwalają choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Takie przesyłki dodają mu sił. Za każdym razem  gdy otrzymuje kolejne życzenia,  na jego twarzy pojawia się uśmiech. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem przygotowując  ponad 90 kartek i listów: kl. Ia - 17, kl.Ib - 9, kl.II -  28, kl. III – 13, kl. IV – 10, kl. Va – 3, kl. Vb – 7 i kl. VI b – 5. Akcję zainicjowała nauczycielka języka angielskiego – p. Magdalena Dynkiewicz we współpracy z Zespołem Wychowawczym Szkoły Podstawowej. Dziękuję uczniom i wychowawcom za udział w akcji.