28.11.2018 03:08
 
 
   Dnia 9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii odbyła się akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, akademia poświęcona ojczyźnie i wolności. Akademię rozpoczęto hymnem narodowym. Młodzież z naszej szkoły przedstawiła scenariusz, w którym fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem. Rodzina przeżyła wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Poeta ukrywany przez rodzinę, odwoływał się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność.
    Trzyaktowa fabuła była mocno wzbogacona muzyką, która budowała nastrój i emocje.
   Akademia została przygotowana przez nauczycielki: Ewelinę Jabłońską oraz Annę Błaszczuk.
 
29.10.2018 17:43
26.10.2018 06:51

 

W dn. 12-13 czerwca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach Kolonii wraz z opiekunami oraz wierni z parafii Wojsławice wybrali się na dwudniową szkolno- parafialną pielgrzymkę do Lwowa.  Uczestnicy wycieczki postanowili poszukać  śladów polskości w tym pięknym mieście- perle nauki i kultury.

 

16.10.2018 03:47
 
21.09.2018 17:32
28.09.2015 09:05
 
    Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii realizuje od 5 lat badania losów  swoich absolwentów.  Celem badań będzie monitorowanie procesu kształtowania się karier zawodowych po to, aby w przyszłości móc w sposób optymalny dopasowywać programy i metody kształcenia.

 

 

Zapraszamy wszystkich absolwentów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, m.in. na tematy:

 

Czy jako Absolwent chętnie uczestniczysz w życiu szkoły?

 

Czy szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji?

 

Czy placówka umożliwia realizację praktyk?

 

Jaki jest Twój udział w obecnym życiu szkoły? ( np. podczas uroczystości
szkolnych, zawodów strzeleckich, sportowych, festynu rodzinnego, dyskotek, zajęć sportowych na sali gimnastycznej, spotkań z gimnazjalistami itp.)

 

Jakie zmiany w szkole dostrzegasz jako absolwent?

 

Bardzo gorąco zachęcamy do wypowiedzi na ten temat. W formie tradycyjnej ( Księga wpisów absolwentów w bibliotece szkolnej) lub w formie elektronicznego zapisu video bądź na adres e- mail: zspwojslawice@op.pl.

 

Dodatkowe informacje w bibliotece szkolnej.

 

Dziękujemy!