27.03.2018 13:18

POMAGAMY BOCIANOM Z NASZEJ GMINY

 

   Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Wojsławicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Chełmska Straż Ochrony Zwierząt i Urzędem Gminy w Wojsławicach  zorganizowali akcję „Ratujmy bociany” na rzecz stada ponad 40 ptaków, które powróciły  z ciepłych krajów i osiedliły się tymczasowo we wsi Turowiec. Bociany  zastały rodzinną miejscowość skutą  lodem i przykrytą śniegiem. Zmęczone, zziębnięte i głodne ptaki nie poradziłyby sobie bez pomocy mieszkańców gminy. Za zebrane pieniądze zakupiono pokarm dla bocianów. Uczniowie wraz z pracownikami Urzędu Gminy systematycznie dokarmiali głodne zwierzęta. Dziękujemy p. Iwonie Palczewskiej-Prezes Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt,  p. Henrykowi Gołębiowskiemu Wójtowi Gminy Wojsławice i Pracownikom UG Wojsławice, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom Szkoły za współpracę i okazane serce.
 
Opiekunowie Klubu Młodego Artysty: Ewa Koler, Olimpia Grabarczuk