28.11.2018 03:08

11 listopada 2018

 
 
   Dnia 9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii odbyła się akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, akademia poświęcona ojczyźnie i wolności. Akademię rozpoczęto hymnem narodowym. Młodzież z naszej szkoły przedstawiła scenariusz, w którym fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem. Rodzina przeżyła wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Poeta ukrywany przez rodzinę, odwoływał się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność.
    Trzyaktowa fabuła była mocno wzbogacona muzyką, która budowała nastrój i emocje.
   Akademia została przygotowana przez nauczycielki: Ewelinę Jabłońską oraz Annę Błaszczuk.