24.04.2019 09:22

Informacje dla rodziców i uczniów

 

 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów Naszej Szkoły.

   W związku z brakiem porozumienia pomiędzy przedstawicielami oświaty, a stroną rządową w szkole nadal prowadzona jest akcja strajkowa. W dniach 24 - 26 kwietnia 2019 r. odbędą się zajęcia opiekuńcze. Część nauczycieli, która w tych dniach nie przystąpi do strajku będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne. O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco. 

Z wyrazami szacunku Justyna Starko-Gadzała