19.05.2019 13:05

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA " ŻONKILE"

 

 

AKCJA „ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ” W WOJSŁAWICACH
 

   Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach– Kolonii przystąpili do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Głównym jej celem jest uczczenie 76. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

 

 

 

 

 

  19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce wolontariusze co roku rozdają papierowe żonkile. Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku składał kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Pewnego dnia otrzymał od anonimowej osoby bukiet żółtych kwiatów z prośbą by składał je w imieniu osób, które same nie mogą tego zrobić. Tak powstała tradycja, którą kontynuuje po śmierci Marka Edelmana Muzeum POLIN.

 

   W dniach 17-26.04. 2019 r. w Wojsławicach przeprowadzono szereg działań mających na celu uczczenie pamięci tysięcy pomordowanych Żydów, ale też tych, którym udało się przetrwać. Uczniowie wraz z pracownikami szkoły i rodzicami zasadzili przed szkołą ofiarowane przez mieszkańców naszej gminy żonkile. P. Agnieszka Sobieraj- pracownik Muzeum POLIN, przez 3 dni dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadziła moduły lekcji języka polskiego, historii, podczas których uczniowie poznawali sylwetkę Marka Edelmana, przebieg powstania w getcie. Wypracowane w grupach mapy myśli, plakaty, dekoracje kącików pamięci są dowodem na to, iż młodzież rozumie pojęcia „tolerancja, szacunek, dziedzictwo”. Nasze działania wspierała także p. Krystyna Kniaziuk- kierownik WTZ w Wojsławicach. Młodzież szkolna wraz z opiekunami, pracownikami i uczestnikami warsztatu wykonała setki papierowych żonkili.

   26 kwietnia 2019 r. podsumowano pierwszy tydzień akcji. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Eugenia Złotko- Honorowy Obywatel Państwa Izrael, odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, p. Agnieszka Sobieraj- pracownik Muzeum POLIN, tegoroczny ambasador i wolontariusz akcji „Żonkile” w Warszawie, p. Mariusz Matera- miłośnik, pasjonat historii i kultury żydowskiej, lider zespołu „Szalom Chełm”, p. Krzysztof Jasiuk- muzyk, pianista, p. Elżbieta Rojek-wokalistka, choreograf, wieloletnia aktorka teatru „Gardzienice”, ks. kanonik Zbigniew Kasprzyk- proboszcz Parafii Wojsławice, p. Henryk Gołębiowski- Wójt Gminy Wojsławice, p. Krystyna Kniaziuk- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, p. Sylwia Jasiuk- Dyrektor GCKSiT w Wojsławicach, Pracownicy i Uczestnicy WTZ w Wojsławicach, harcerze z Drużyny Wojsława wraz z opiekunami p. Elzbietą Łopocką i Zbigniewem Chodorowskim, Rodzice, Mieszkańcy Gminy Wojsławice, Grono Pedagogiczne i Młodzież SP w Wojsławicach. Szanowni goście zostali udekorowani przez wolontariuszy żonkilami-symbolem pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.

   P. Ewa Koler powitała zebranych i zaprosiła na niecodzienną lekcję historii. P. Agnieszka Sobieraj przedstawiła krótką prezentację, która przybliżyła zebranym cele, założenia i przebieg akcji. Następnie p. Elżbieta Rojek wykonała dwa utwory w języku jidysz, przy akompaniamencie harmonium, po czym zaproszono gości do obejrzenia filmu przygotowanego przez Muzeum POLIN „Nie było żadnej nadziei’’. Rys historyczny przedstawił p. Mariusz Matera dzieląc się z nami wiedzą o kulturze żydowskiej od jej początków aż po powstanie w getcie.

  Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat „Łączy nas pamięć”. Jury w składzie: p. Agnieszka Sobieraj, p. Olimpia Wójcik, p. Bożena Zduńczuk ogłosiło, iż I miejsce oraz tytuł „Wolontariusz Tygodnia” otrzymuje Emilia Niewożewska z kl. IIIa gim. Ponadto wyróżniono Wiktora Jasiuka z kl. VII i Szymona Seniuka z kl. IIIb gim. Uczniowie otrzymali książki oraz słodycze ufundowane przez organizatorów. Następnie p. Mariusz Matera wraz z p. Krzysztofem Jasiukiem zaprosili nas w podróż z piosenką żydowską. Wspólne śpiewanie (także w języku hebrajskim) i gromkie brawa w podziękowaniu za piękny koncert były wyrazem jedności i podziwu dla muzyków, ale także naszym wspólnym hołdem dla kultury żydowskiej.

Wiele wzruszeń dostarczyło zebranym spotkanie z P. Eugenią Złotko, która podzieliła się z nami wspomnieniami z okresu II wojny światowej, kiedy to Jej rodzice narażając własne życie ukrywali żydowską dziewczynę. Na koniec p. Złotko skierowała przesłanie do młodzieży: aby byli dobrymi uczniami, Polakami, dobrymi ludźmi.

Pani Agnieszka Sobieraj, w imieniu Muzeum POLIN, podziękowała za współpracę i zaangażowanie wręczając partnerom akcji upominki.

Na koniec p. Ewa Koler- i p.Olimpia Wójcik podziękowały p. Agnieszce Sobieraj za niezwykłe zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań. Słowa uznania popłynęły również z ust p. Henryka Gołębiowskiego, p. Krystyny Kniaziuk, p. Elżbiety Rojek i p. Sylwii Jasiuk. Wyrazem wdzięczności za piękną lekcję historii były bukiety kwiatów wręczone szanownym gościom przez gimnazjalistów. Wszyscy zadeklarowali chęć dalszej współpracy.

   Muzeum wyznaczyło termin akcji „Żonkile” do 16 majab.r., 8 maja 2019 r. wolontariusze wyjdą na ulice Wojsławic aby udekorować żonkilami ubrania przechodniów, w ten sposób zapraszamy do akcji wszystkich mieszkańców gminy.

   Akcja Żonkile na terenie Wojsławic odbywa się po raz pierwszy. Niemniej jednak jest nam bardzo miło, że do akcji włączyli się przedstawiciele różnych instytucji, co dało nam ogromne wsparcie i potwierdzenie, że pamięć o tych, którzy pozostali za „murami getta’’ i tych nielicznych, którym udało się przeżyć ten straszny czas, jest dla nas wszystkich ważna. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy!

 

Koordynatorzy akcji: Ewa Koler- nauczyciel języka polskiego, p. Olimpia Wójcik- nauczyciel języka rosyjskiego.