19.05.2019 14:15

WYCIECZKA POD SYNAGOGĘ

 

ŻONKIL DLA BOHATERÓW

 

   Dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii  wzięły udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Łączy nas pamięć”, pod patronatem Muzeum POLIN w Warszawie.

   Uczniowie, pod kierunkiem wychowawców: p. Elżbiety Gołębiowskiej, p. Alicji Kwiatoń, p. Elżbiety Łopockiej, p. Moniki Dubaj i p. Andrzeja Czernieja, wykonali piękne papierowe żonkile. 10 maja 2019 r. zorganizowano wycieczkę pod Synanogę w Wojsławicach. Uczniowie udekorowali trawnik pod synagogą na znak szacunku i pamięci o bohaterach getta warszawskiego.

   Dziękujemy Wychowawcom za zapoznanie dzieci z celami akcji, wprowadzenie w tematykę przedsięwzięcia. To dzięki Wam, uczniowie znają i rozumieją pojęcia: tolerancja, wolność, szacunek do drugiego człowieka.

 

Koordynatorzy akcji w Wojsławicach: Ewa Koler- nauczyciel języka polskiego, Olimpia Wójcik- nauczyciel języka rosyjskiego.