20.05.2019 04:49

RELACJA Z AKCJI ,,ŻONKILE" W WOJSŁAWICACH 10.04.2019-10.05.2019

 

PRZEBIEG AKCJI ŻONKILE W WOJSŁAWICACH

 

17.04.2019-10.05.2019

 

17.04.2019 r. –uczniowie wraz rodzicami i pracownikami szkoły zasadzili żonkile pod szkołą- dar mieszkańców Wojsławic.

 

24-25.04.2019 r. dekoracje w szkole, kąciki pamięci, lekcje przybliżające postać Marka Edelmana, wykonanie map myśli, plakatów, materiałów promujących akcję.

 

25.04.2019 r. –Spotkanie integracyjne uczniów z uczestnikami i pracownikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach Wspólna lekcja historii, wykonanie żonkili.

 

26.04.2019 r. –„Niecodzienna lekcja historii”-spotkanie dla uczniów szkoły i całej społeczności lokalnej w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach:

-Spotkanie ze świadkiem historii-p. Eugenią Złotko, odznaczoną medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

-Spotkanie z kulturą i muzyką  Żydowską- koncert   piosenek w języku hebrajskim : Mariusz Matera, Krzysztof Jasiuk- „Szalom Chełm”, pieśni w języku jidysz w wyk. Elżbiety Rojek przy  akompaniamencie harmonium

-spotkanie z p. Agnieszką Sobieraj- pracownikiem Muzeum Historii Zydów Polskich Polin w Warszawie.

-projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei”

 

6.05.2019r. –c.d. pracy nad wykonaniem żonkili, dekorowanie drzwi klas i szkolnych korytarzy

 

7.05.2019r. – „Pamiętamy”-rozmowa z dziećmi z klas 0-I szkoły podstawowej na temat tolerancji, równości, szacunku.

 

8.05.2019 r. –„Wojsławice łączy pamięć”- Spotkanie z p. Henrykiem Gołębiowskim Wójtem Gminy Wojsławice. Wyjście wolontariuszy na ulice naszej osady, rozmowy z mieszkańcami i dekorowanie żonkilem na znak pamięci o bohaterach powstania.

 

8.05.2019 r. –Akcja „Żonkile” w WTZ w Wojsławicach-zasadzenie przed budynkiem warsztatu żonkili wykonanych przez uczestników.

 

10.05.2019 r. –wycieczka uczniów klas I-III sp pod Synagogę w Wojsławicach-udekorowanie trawnika przed budynkiem żonkilami wykonanymi przez dzieci na znak, że pamiętamy.

 

Film:

 

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach- Kolonii

Partnerzy:

Urząd Gminy w Wojsławicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynatorzy:

Ewa Koler- nauczyciel języka polskiego

Olimpia Wójcik- nauczyciel języka rosyjskiego