HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI

2016/2017

 

BIBLIOTEKA

 

Dzień tygodnia

 

mgr Marta Daniłowicz

 

 

Poniedziałek

 

8.00 - 15.00 

 

 

Wtorek

 

8.00 - 15.00 

 

 

Środa

8.00 - 14.00 

 

Czwartek

8.00 - 14.00 

 

Piątek

8.00 - 13.00 

 

  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
  2. Biblioteka posiada samodzielną salę, co umożliwia gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich.
  3. Pomieszczenie znajduje się na parterze w budynku szkoły, co umożliwia dostęp do zbiorów.
  4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a za zgodą Dyrektora Szkoły także inne osoby.
  5. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
  6. Godziny pracy biblioteki zapewniają możliwość korzystania z jej zbiorów przez uczniów zgodnie z harmonogramem wypożyczeń.
  7. Bibliotekarz dokumentuje wypożyczenia zbiorów za pomocą programu MOL.
  8. W bibliotece istnieje możliwość organizacji zajęć z użyciem komputerów z dostępem do Internetu.
  9. W bibliotece istnieje możliwość organizacji zajęć z użyciem ekranu projekcyjnego.