Nazwa dokumentu  Pobierz 
 Plan pracy szkoły rok szkolny 2014-2015 r.
 Zestaw programów nauczania 2014-2015 r.
 Plan utrzymania i poprawy warunków lokalowych 2014/2015
 Statut szkoły 2014/2015

 Uchwała

Treść 

 

 Program wychowawczy 2013 – 2015
 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Plan pracy szkoły rok szkolny 2013-2014 r.  
 Plan poprawy warunków lokalowych Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w  Wojsławicach Kolonii w roku szkolnym 2013/2014  
 Zestaw programów nauczania 2013-2014 r.

 Program profilaktyki 2013-2014 r.

 
 
 Program wychowawczy 2013-2014 r.  
 Statut szkoły 2013-2014 r