Początki edukacji w Wojsławicach

1649 r
. - Katarzyna z Tyszkiewiczów Jelcowa dokonuje zapisu na kościół z zastrzeżeniem, że część pieniędzy będzie przeznaczona na wynagrodzenie bakałarza, uczącego dzieci czytać i pisać.

1777 r.
- szkoła parafialna w Wojsławicach zatrudnia dwóch nauczycieli.


Ok. 1840 r. - mieszkańcy Wojsławic budują szkołę przy ul. Krasnystawskiej.

1906 r. - powstaje koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Skupia 123 członków, dysponuje budżetem 380 rubli rocznie.

1915 r. - wznawia działalność szkoła gminna w Wojsławicach.


Fotografie z historii szkoły w Wojsławicach

 


 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Wojsławicach

   1. Feliks Ochęduszko - kierownik szkoły od 1925 do 1928


   2. Adam Franecki - kierownik szkoły od 1928 do 1932


   3. Józef Kusz - kierownik szkoły od 1934 do 1939


   4. Mikołaj Tałanda - kier. szkoły od 1.09.1934 r (grudzień 1939 do 1945  obozy niemieckie - ostatni w Mauthausen), 11.1945 powrót do Wojsławic - zmarł w 1972 r w Słupsku.


   5. Helena Tałanda - kier. szkoły od 1948 do 1953


   6. Adam Lackowski - kier. szkoły


   7. Sławomir Zygmunt - kier. szkoły


   8. Jan Sygnowski - kier. szkoły od 1.09.1964 r do 31.08.1973 r.; inspektor oświaty od 1.09.1984 r do 31.12.1990 r.


   9. Ryszard Lodwich - dyrektor szkoły od 1.09.1973 do 31.08.1975,  

 

 • Mieczysław Klein - z-ca dyr. od 1.09.1974 r do 31.08.1975 r.

 10. Edward Nakonieczny - Gminny Dyrektor Szkół od 1.09.1975 r
do 31.08.1981 r.

 

 • Jan Jabłoński - z-ca od 1.08.1975 r do 31.08.1978 r.
 • Jadwiga Lodwich - z-ca od 1.09.1976 r do 31.07.1978 r.
 • Andrzej Jarosz - z-ca od 1.09.1978 r do 31.08.1981 r.
 • Mieczysław Klein - z-ca od 1.09.1980 do 31.08.1984 r.


  11. Andrzej Jarosz - Gminny Dyrektor Szkół od 1.09.1981 r do 31.08.1984   r, dyrektor szkoły od 1.09.1984 r do 30.10.1985 r.

 

 • Zbigniew Daniłowicz - z-ca gminnego dyrektora szkół od 1.09.1981r do 14.02.1982 r.
 • Marian Polak - z-ca gminnego dyrektora szkół od 15.02.1982 do 29.02.1984 r.; wicedyrektor od 1.03.2004 r do 31.08.2005 r.
 • Zygmunt Ścibak - wicedyrektor od 1.03.1984 r do 31.08.1985 r.
 • Kazimierz Rusek - wicedyrektor od 1.09.1985 r do 30.10.1985 r.

  12. Kazimierz Rusek - dyrektor szkoły od 1.11.1985 r do 31.08.1989 r.

 • Wanda Bitner - wicedyrektor od 1.11.1985 r do 15.12.1985 r.
 • Teresa Łoś - wicedyrektor od 16.12.1985 r do 30.06.1986 r.
 • Alina Sygnowska - wicedyrektor od 1.09.1986 r do 31.08.1989 r.

  13. Alina Sygnowska - dyrektor szkoły od 1.09.1989 r do 31.08.1992 r.
 
 • Andrzej Jarosz - wicedyrektor od 11.09.1989 r do 31.08.1992 r.

  14. Teodozja Kaczyńska - dyrektor szkoły od 1.09.1992 r do 31.08.1997 r.

 • Andrzej Jarosz - wicedyrektor od 1.09.1992 r do 31.08.1997 r.

  15. Andrzej Jarosz - dyrektor szkoły od 1.09.1997 r do 31.08.1999 r.
 
 • Adam Łopocki - wicedyrektor od 1.09.1997 r do 31.08.1999 r.

  16. Alina Sygnowska - dyrektor Zespłu Szkół Publicznych od 1.09.1999 r do 30.06.2005r

 • Kazimierz Rusek - wicedyrektor od 1.10.1999 r do 29.02.2004 r.
 • Joanna Grochola - wicedyrektor od 1.03.2004 r do 31.08.2005 r.

  17. Adam Łopocki - dyrektor Zespłu Szkół Publicznych od 1.07.2005 r do 31.08.2011

 • Joanna Grochola - wicedyrektor od 1.09.2005 r do 31.08.2006 r.
 • Marianna Swatowska - wicedyrektor od 1.09.2006 r do 31.08.2011 r.

  18. Andrzej Czerniej - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych od 1.09.2011 r do aktualnie
 
 • Marianna Swatowska - wicedyrektor od 1.09.2011 r do 31.08.2012 r.
 • Róża Gwarda - wicedyrektor od 1.09.2012 r. do aktualnie