Dyrekcja:               
mgr Justyna Starko-Gadzała - dyrektor szkoły
mgr Emma Czarnecka-Durczak - wicedyrektor

Religia:
ks. kan. Zbigniew Kasprzyk
ks. Marcin Zieliński
mgr Krystyna Radomska

Edukacja wczesnoszkolna:        
mgr Monika Dubaj
mgr Alicja Kwiatoń
mgr Teresa Lackowska
mgr Elżbieta Łopocka
mgr Bożena Siewak
mgr Bożena Zduńczuk

mgr Elżbieta Gołębiowska

mgr Anna Michalczuk

Maria Czechowska

Język polski:
mgr Emma Czarnecka-Durczak
mgr Róża Gwarda
mgr Ewa Koler

 

Historia i wiedza o społeczeństwie:
mgr Adam Łopocki
mgr Anna Błaszczuk

Język angielski:
mgr Magdalena Dynkiewicz
mgr Wioletta Kortatyńska
mgr Magdalena Zarek

Język rosyjski:

mgr Emma Czarnecka-Durczak
mgr Olimpia Grabarczuk

Matematyka:

mgr Ewelina Jabłońska
mgr Marta Chawraj

 

 

Przyroda:

 

mgr Andrzej Czerniej
mgr inż. Grażyna Czyż

mgr Marzena Kubik

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 

mgr Teresa Lackowska

 

 

 

Biologia:
mgr inż. Grażyna Czyż

Geografia:
mgr Magdalena Zarek

Chemia:
mgr Zbigniew Chodorowski

 

Fizyka:
mgr Zbigniew Chodorowski

 

Technika:

mgr inż. Piotr Szacoń 

 

Informatyka:
mgr Zbigniew Chodorowski

mgr inż. Piotr Szacoń
mgr inż. Józef Majuk

Plastyka, Muzyka:
mgr Krzysztof Jasiuk,
mgr Marzena Kubik


Wychowanie fizyczne:
mgr Adam Łopocki
mgr Grzegorz Jeleń
mgr Marzena Kubik
mgr Jolanta Wlaź

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Anna Błaszczuk

Wychowawca świetlicy:

 

mgr Krystyna Radomska

 

mgr Róża Gwarda

 

mgr inż. Józef Majuk

 


Bibliotekarz:
mgr Marta Daniłowicz

Pedagog szkolny:
mgr Sylwia Magdziak

Logopeda:
mgr Elżbieta Łagowska

mgr Alicja Kwiatoń