Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Wojsławicach Kolonii

 

Wojsławice Kolonia 1, 22-120 Wojsławice
tel. (82) 566-92-15

email: zspwojslawice@op.pl

 

 

  

 

   Patronem Szkoły jest Tadeusz Kościuszko. Do Zespołu Szkół uczęszcza łącznie około 400 uczniów z Wojsławic i okolicznych miejscowości (Czarnołozy, Huta, Putnowice, Kolonia Putnowice, Wólka Putnowicka, Krasne, Trościanka, Turowiec, Rozięcin, Majdan, Majdan Nowy, Majdan Stary, Kukawka, Witoldów, Majdan Ostrowski, Ostrów, Ostrów Kolonia). Szkoła zatrudnia 33 nauczycieli i 20 pracowników administracyjno-obsługowych na 16 etatach.

 

 

Szkoła jako zespół funkcjonuje od 1 września 1999 roku. W jej skład wchodzą następujące jednostki:

 

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach
  • Gimnazjum Publiczne w Wojsławicach

 

Szkoła dysponuje:

 

   17 salami dydaktycznymi, biblioteką z czytelnią, ekranem do projekcji oraz dostępem do Internetu, pokojem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 2 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą gimnastyczną z zapleczem, gabinetem pedagoga, gabinetem logopedy, salą zajęć do gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rewalidacyjnych, świetlicą szkolną, składnicą akt, izbą pamięci, zapleczem kuchennym i jadalnią oraz szatnią.

 

   Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m.in. przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, plastyczne, informatyczne, przyrodnicze, czytelnicze, teatralne, historyczne, religijne, językowe, koła przedmiotowe, chór szkolny, zajęcia sportowe, zapasy.

  

Pracę placówki wspierają powołane zespoły:


  • ds. promocji szkoły
  • ds. badania losów absolwentów
  • ds. badania przyrostu wiedzy

 

 

   Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi, w trakcie zajęć oraz po skończonych zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Jest czynna od 7.30 do 15.30 w dni nauki szkolnej. Karta zgłoszenia dostępna w zakładce dla rodziców. 

 

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszej strony.