INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA I POMOCY W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
 
Szanowni Państwo
 
  Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Państwa odpowiedzi posłużą nam do oceny współpracy i dostosowania jej do oczekiwań. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o zaznaczenie lub napisanie własnej odpowiedzi.
 
 Pobierz ankietę:
 
plik MS Word Ankieta dla rodziców
 
plik OpenOffice Ankieta dla rodziców
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

Ankiete proszę wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do szkoły lub wypełnioną w wersji elektronicznej wysłac na adres: zspwojslawice@op.pl