Oferta zajęć dodatkowych prowadzonych w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

 

 

 

I semestr  rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela

Forma zajęć

klasa

Termin,

lekcja

1.

poniedziałek

Magdalena Dynkiewicz

 

Koło języka angielskiego

VI

 

7 lekcyjna

 

 

Marta Chawraj

 

 

Zajęcia wyrównawcze

Koło matematyczne-

IV

W razie potrzeby

6 lekcyjna

(Isem.)

 

 

Marta Chawraj/Ewa Koler

 

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu-j,pol./matemat. (chłopcy)

 

 

IIIg

 

 

 

 

7 lekcyjna

(I i IIsem.)

 

Olimpia Grabarczuk

 

 

Koło języka rosyjskiego

wg. potrzeb uczniów

 

 

7 lekcyjna

 

Józef Majuk

 

koło szachowe

 

wszyscy

7 - 8 lekcyjna

2.

wtorek

 

Teresa Lackowska

 

 

Zajęcia wyrównawcze

 

 

IIb szp

 

 

5 lekcyjna

 

Elżbieta Łopocka

Zajęcia teatralne

IIIa szp

5 lekcyjna

Krystyna Radomska

Koło misyjne

V

7 lekcyjna

Wioletta Kortatyńska

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

 

IIbg

 

8 lekcyjna

3.

środa

Krzysztof Jasiuk

Zespól wokalny

 

V szp

 

7 lekcyjna

 

4.

czwartek

Zbigniew Chodorowski

 

Praca z uczniem zdolnym

IIIg

 

6 lekcyjna

 

 

 

Ewelina Jabłońska

 

Praca z uczniem mającym trudności

Zajęcia wyrównawcze

 

 

 

IV

 

 

 

7 lekcyjna

 

Anna Błaszczuk

 

Przygotowanie do egzaminu

IIIg

 

7 lekcyjna

 

Alicja Kwiatoń

Zajęcia z edukacji przyrodniczej

IIIb szp

 

 

5 lekcyjna

5.

piątek

Elżbieta Łopocka

Zajęcia wyrównawcze

IIIa szp

5 lekcyjna

Andrzej Czerniej

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania (żonglowanie)

Ia szp

 

 

5 lekcjyjna

 

 

Bożena Zduńczuk

Zajęcia wyrównawcze

IIa szp

5 lekcyjna

Ewa Koler/Marta Chawraj

 

 Zaj. przygotowujące do egzaminu (dziewczęta)

IIIg

6 lekcyjna