EGZAMIN TEORETYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ
 
Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia 20p
 
Osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny 2016/2017 r.:
 
 1. Heratym Norbert
 2. Niemiec Wiktoria
 3. Małysz Oliwia
 4. Mazurek Patrycja
 5. Jędruszczak Jakub
 6. Blacha Aleksandra
 7. Florek Paweł
 8. Bojko Mateusz
 9. Jasiuk Wiktor
 10. Swatek Wiktoria
 11. Łoś Sandra
 12. Malarz Mateusz
 13. Farfos Sebastian
 14. Piwowarski Dawid
 15. Chmielewski Sebastian 
 
Przykładowe testy do pobrania:
 
Wersja A               Odpowiedzi
 
Wersja B               Odpowiedzi
 
Wersja C               Odpowiedzi