EGZAMIN TEORETYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ
 
Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia 20p
 
Osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny 2018/2019 r.:
 
 
 
 

 

Przykładowe testy do pobrania:
 
Wersja A               Odpowiedzi
 
Wersja B               Odpowiedzi
 
Wersja C               Odpowiedzi